Natuurbeschermingswacht: Midzomeravondfietstocht

Midzomeravondfietstocht

Hier zijn de samen met het AOC Terra ontworpen voortuinen met enig feestgedruis geopend. Dit project waarbij de studenten van AOC-Terra de tuinen ontworpen en aangelegd hebben viel zeer in de smaak bij de deelnemers aan de fietstocht en wij als NBW konden laten zien, dat ook tuinen die vooral uit groen bestaan niet zo ontzettend veel onderhoud vragen. Marjan Sorgdrager heeft zoals de gewoonte al jaren is de tuinen en de groene aankleding van de wijk van commentaar voorzien. Dit keer heeft Hendrik Snel, de vogeldeskundige van de NBW, het vogelrijk in de Berggierslanden aan de deelnemers inzichtelijk gemaakt en menig nieuw gebouwd nest kunnen laten zien. De prachtige hoge daken met flinke uitbouwen bieden de vogels in de wijk veel nestgelegenheid. En al deze vogels zullen er voor zorgen dat de muggenkolonies in dit waterrijke gebied binnen de perken blijft.

« terug