Natuurbeschermingswacht: Het wonder

Het wonder

Op mijn balcon pikt een merel zijn zaadjes uit een uitgeholde kokosnoot. De mezen hangen aan de zaadbollen die gestapeld in een container van gaas, aan de pijp van de geiser is opgehangen. Twee musjes zijn druk bezig in het vogelhuisje. In de bomen in het park huizen af en toe spreeuwen of roeken. Al heel vroeg in de morgen is een roodborst met zijn scherpe gezang druk doende de dag aan te kondigen. Juichend ben ik als straks de ooievaars weer op hun nest zijn neergestreken. Ik noem ze Arend en Merel en hoop dat het steeds hetzelfde echtpaar is. Vorig jaar werd hun huwelijk bedreigd. Een indringer werd klepperend weggejaagd door het mannetje. Vogels zijn de levende wezens die zonder veel last te geven om ons heen leven. Ze poepen wel eens op een raam, stoep of auto. Toe dan maor, zal de Drent zeggen als hij iets toestaat zonder er enthousiast over te zijn. Vogels huizen in bomen en struiken, in het groen. Dan hebben we dus behoefte aan groen als we vogels willen koesteren. We kunnen het bestaan van vogels respecteren of als het even kan, van ze houden.Wij moeten in onze steenwoestijnen de mogelijkheden voor ze scheppen om te kúnnen leven. In de wereld is altijd een tekort van veel. Zeker een tekort aan liefde. Ieder mens moet zich ergens mee verbinden. Dat kunnen mensen zijn, maar ook planten en dieren zijn belangrijk voor een mens. Iemand die zichzelf nergens mee verbindt, raakt vervreemd van de werkelijkheid om hem heen. Vervreemding is een begrip dat zich nogal sterk aandient in onze maatschappij en dat is een gevaar waar niet iedereen zich van bewust is. Planners en ontwikkelaars moeten rekening houden met ander leven rondom de bewoners van een stad. Doen ze het niet goed, dan worden ze zelden ter verantwoording geroepen. Oplettende burgers nemen soms taken over, maar niet altijd. Ik zou willen dat overheden zich doelstellingen eigen maken die meer en meer rekening houden met de natuur om ons heen en zich daarvoor ook verantwoordelijk voelen. Niet bij brood alleen, was vroeger een uitgangspunt bij de te maken keuzes. Niet bij brood alleen, zou in elke planning een aspect van overleg moeten zijn. Mail ons mocht voor het geval u ook een passend verhaal op de site wilt plaatsen.

« terug