Natuurbeschermingswacht: Lezing i.s.m. Groei en Bloei

Lezing i.s.m. Groei en Bloei

Het bestuur van de NatuurbeschermingswachtMeppel en omstreken nodigt u uit voor een presentatie over
IJsvogels in Gooien Vechtstreek
door de heer Jelle Harder uit Hilversum.
Deze avond wordt door de Natuurbeschermingswacht Meppel,ism Groei en Bloei georganiseerd.
De presentatie zal zijn op woensdagavond 4 november 2015,aanvang 20.00 uur
in de Engelenbak van Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70,7941 GK Meppel.
De heer Jelle Harder toont ons een powerpointpresentatie. Daarin wordt duidelijk hoe de ijsvogel er eruit ziet, wat hetleefgebied is en hoe ze broeden. Ook wordt getoond wat ze eten en hoe ze datzoeken. We gaan genieten van prachtige beelden.
Vervolgens wordt de ijsvogelstand in het Gooi en deVechtstreek vanaf 1995 tot nu toe vergeleken met de ijsvogelstand in Nederland.Daarna wordt met voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens de ijsvogels kanhelpen aan meer broedgelegenheid.
Jelle Harder heeft de IJsvogelwerkgroep Gooi enVechtstreek opgericht.
Vanaf begin jaren negentig doet hij onderzoek. Over hetmaken van broedwanden voor ijsvogels heeft hij een handleiding gemaakt en eenDVD instructiefilm.
Voor al deze activiteiten t.b.v. de ijsvogels ontving hijin 2006 de eerste Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs. Voor VogelbeschermingNederland was hij in 2008, 2009, 2011 en 2015 weblog- houder van de site overde ijsvogels (www.beleefdelente.nl) .
We hopen u allen te begroeten op woensdagavond 4 novembera.s.
De avond is voor leden op vertoon van de ledenpas vrijtoegankelijk.
Niet-leden betalen 3,50
Nadere informatie;
Joke van der Meer
Haagwinde 14
7944NZ Meppel
0522 258729
06 12084366

« terug