Natuurbeschermingswacht: Excursie/wandeling door het Wandelbos.

Excursie/wandeling door het Wandelbos.

Het bestuur van deNatuurbeschermingswacht nodigt u graag uit voor een excursie/wandeling door het“Wandelbos”.
In en rond het wandelbos wordthard gewerkt door het Waterschap “DrentsOverijsselse Delta” om meer water te kunnen bergen bij extreme toevoer enom de water overlast daarvan te voorkomen.
Daardoor houdt Meppel drogevoeten.
De heer Jaap Ruiter, projectleidervan het waterschap zal ons vertellen wat de plannen zijn en welke reeds zijnuitgevoerd. En welke effecten deze werkzaamheden zullen hebben.
dinsdagavond 21 juni,
Wij startenrond 18.30 uur,
vanaf de bouwkeetbij de Blankensteinweg,
bij devolkstuinen.

Op de website is informatie te vinden.
http://www.wdodelta.nl/. zie ook de bouwApp.
We hopen u allen te begroeten op dinsdagavond 21 juni a.s.
Al naar gelang het weer worden laarzen aangeraden.
Deze excursie is voor iedereen vrij toegankelijk.
Nadere informatie:
Joke van der Meer
Haagwinde 14
7944NZ Meppel
0522 258729
06 12084366

« terug