Natuurbeschermiongswacht: Waakhondfunctie

Waakhondfunctie

Bestemmingsplan wijzingen, kapvergunning aanvragen, de NBW houdt in de gaten of  bijzondere of monumentale bomen hier de dupe van zijn.
Wees ook zelf waakzaam en trek bij uw gemeente aan de bel als u constateert dat er een gedenkwaardige boom gevaar loopt!
« vorige projectprojectenoverzichtvolgende project »